Ett sätt att minska klimatpåverkan och utnyttjandet av jungfruliga material är att aktivt bidra till att det utvecklas fungerande cirkulära hållbarhetslösningar med affärsvärde. Våra recyclingkunder blir nu del av en affärsmodell som sponsrar just den typen av projekt genom Sims Hållbarhetsfond.

En gång per år delar fonden ut ett stipendium till företag, organisation eller annan aktör, som genom en produkt, tjänst eller annat initiativ främjat en miljöriktig återanvändning eller återvinning av el-/elektronikprodukter.
Läs mer >>