Rethink-blogg

Startsida / Rethink-blogg

Artiklar, nyheter och spaningar om den cirkulära ekonomin

Nyhet! Ny hållbar affärsmodell för Sims recyclingkunder

Nyhet! Ny hållbar affärsmodell för Sims recyclingkunder

Ett sätt att minska klimatpåverkan och utnyttjandet av jungfruliga material är att aktivt bidra till att det utvecklas fungerande cirkulära hållbarhetslösningar med affärsvärde. Våra recyclingkunder blir nu del av en affärsmodell som sponsrar just den typen av projekt...

Closing the Loop: Global Trends in E-waste

Closing the Loop: Global Trends in E-waste

E-waste is one of the fastest growing waste streams in both developed and developing countries – albeit at different rates per region. Reusing, recycling and properly disposing of electronic waste is key to a sustainable future, and to ensuring essential raw materials...

ISO-certifierad elektronikåtervinning

ISO-certifierad elektronikåtervinning

Sims VD, Sargon Chanko blir intervjuad av Recyclingnet om ISO-certifierad elektronikåtervinning. Läs artikeln här: https://www.recyclingnet.se/article/view/626692/isocertifierad_elektronikatervinning

Tre förutsättningar för hållbarhet med affärsvärde

Tre förutsättningar för hållbarhet med affärsvärde

Cirkulär ekonomi är en vision och ett samlingsnamn för teoretiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar. Syftet är att förlänga produktlivscykler och på bästa sätt återvinna sekundära restmaterial så att de kan återanvändas i nya...

Erbjuder den cirkulära ekonomin nya affärsmodeller?

Erbjuder den cirkulära ekonomin nya affärsmodeller?

En stor del av samhällsdebatten har under senare år handlat om om vikten av att gå över till en cirkulär ekonomi för att vi ska kunna producera mer resurssnålt, återvinna restmaterial och lämna efter oss minimalt med avfall. Så här säger till exempel en rapport från...

Hållbarhetsmärkning för metaller och mineral

Hållbarhetsmärkning för metaller och mineral

Regeringen har gett Tillväxtanalys i uppdrag att se över spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och mineral. Läs artikeln här: https://www.recyclingnet.se/article/view/590271/hallbarhetsmarkning_for_metaller_och_mineral

Upprop för cirkulär ekonomi

Upprop för cirkulär ekonomi

Återvinningsindustrierna visar att Sverige årligen förlorar mer än 40 miljarder kronor genom att material och produkter inte ges nytt liv. Ett upprop för att hitta former som löser detta problem har startat… Läs artikeln här:...

Vitvaror som speglar hur vi lever

Vitvaror som speglar hur vi lever

Intressant artikel på EHL-NYTT om Samsungs vision om framtidens produkter i hemmet… Läs artikeln här: http://www.ehlnytt.se/nyheter/vitvaror-som-speglar-hur-vi-lever/

Återbruk av elektronik får en egen dag

Återbruk av elektronik får en egen dag

Ett nytt projekt har utropat en #CircularElectronicsDay - något vi på Sims verkligen gillar… Läs artikeln här: http://www.resource-sip.se/aterbruk-av-elektronik-far-en-egen-dag/

Prenumerera på vårt globala nyhetsbrev

Anmäl er för att få de senaste nyheterna inom återbruk och återvinning.